CENIK 2023/24
 

JOGA: ČRNOMELJ (Ul. Otona Župančiča 1, telovadnica Zik)
             METLIKA (Cesta XV. brigade 51, nad barom Liber) 


1-mesečna karta (4 zaporedni obiski); 40 €
Zakup 5 obiskov;  65 € (porabiti v 3 - mesecih)
Posamezen obisk; 15 eur

Tečaj hormonske joge ---------------------------------------------------- 180 €
Individualno učenje joge (vadba + svetovanje) ------------------------- 50 €
Posamezen obisk v skupini --------------------------------------------- 15 €
Poskusni obisk (možen le prvič, se vračuna v nakup karte)------------ 15 €
 
*cena za otroke, dijake, študente, upokojence, drugega družinskega člana
Plačila se ne prenašajo v prihodnji mesec.
 

PODATKI ZA NAKAZILO:
Aktivni z Zdenko s.p.,
Krivoglavice 2a, 8332 Gradac
Številka računa: SI56 029940263935019 (Nova ljubljanska banka)
Namen: Vadnina (tvoje ime).     

Plačilo mesečne vadbe velja od prvega do zadnjega dne v mesecu. Plačilo vadnine se izvede na začetku meseca za tekoči mesec oz. semester na vadbi z gotovino ali preko bančne transakcije.

Vadbe se ne prenašajo v naslednji mesec, denar za neizkoriščene vadbe se ne vrača. V dogovoru z vaditeljem lahko vadbo nadomestite v drugem razpoložljivem terminu.

 
 
 DARILO SEBI 
🌸  INDIVIDUALNA (KLASIČNA ALI HORMONSKA) JOGA 
  • 1 oseba (vadba): 50 €
  • 2 osebi: 75 €

5 - urni PAKET INDIVIDUALNE VADBE
  • 225 €

10-urni PAKET INDIVIDUALNE VADBE
  • 1 oseba: 380 €
  • 2 osebi na vadbi: 280 €/osebo
 

Ob posebnih priložnostih lahko podarite DARILNI BON.
­­


POGOJI IN NAVODILA SODELOVANJA
 
Veljavnost karte začne teči ob prvem obisku (kadarkoli v mesecu). Neizkoriščeni termini niso prenosljivi.

Mesečne karte veljajo 4 tedne, trimesečne karte 12 tednov in letna za vso sezono 10 mesecev – od 1. 9. 2021 do 31. 7. 2022. Veljavnost karte začne teči ob prvem obisku (kadarkoli v mesecu, ni vezana na začetek meseca), razen letne karte, ki velja celo sezono.
 
V času praznikov in šolskih počitnic se urnik prilagaja – v primeru, da vadbe odpadejo, se veljavnost mesečnih in trimesečnih kart avtomatsko podaljša. Po poteku veljavnosti kart bodo vadbe propadle in jih ne bo več mogoče koristiti.
V primeru prekinitve obiskovanja vadb denarja ne vračamo. Karte so izjemoma prenosljive na drugo osebo. Pridružujemo si pravico do spremembe urnika.
V primeru, da nam država prepove izvajanje dejavnosti in ne bomo mogli izvajati joge v živo, boste vse zakupljene vadbe dobili v elektronski obliki: vadbe bodo potekale preko Zooma, na voljo bodo tudi posnetki. Denarja tudi v tem primeru ne vračamo.
Denar vračamo samo v primeru, da vam zaradi naše krivde ne moremo zagotoviti vadb, ki ste jih zakupili (npr. ukinitev termina).
Zamrznitev karte je možna v primeru, da mi odsotnost sporočite vnaprej (dopust, bolezenslužbena pot). Karta se ne prenaša v naslednjo sezono! 


 
 
Joga z Zdenko za zdravo in vitalno življenje.

KONTAKT:

Zdenka Kavčič
Krivoglavice 2 a
8332 Gradac

Aktivni z Zdenko, Zdenka Kavčič, s.p
TRR: SI56 029940263935019 (Nova ljubljanska banka)

📞 031 643 029
📩
 zdenkakavcic@gmail.com