Opomba: Mesto je dokončno rezervirano s plačilom. Če se med programom izkaže, da ga moraš iz neodložljivih razlogov prekiniti ali zapustiti, ne skrbi. Vključena boš v naslednjo skupino. Organizatorica si v primeru višje sile pridružuje pravico do spremembe termina.
Joga z Zdenko za zdravo in vitalno življenje.

KONTAKT:

Zdenka Kavčič
Krivoglavice 2 a
8332 Gradac

Aktivni z Zdenko, Zdenka Kavčič, s.p
TRR: SI56 029940263935019 (Nova ljubljanska banka)

📞 031 643 029
📩 
zdenkakavcic@gmail.com